วิธีการสั่งซื้อ

  • ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือเครื่องสำอางที่ต้องการ และติดต่อสั่งซื้อสินค้าขนาดทดลอง หรือรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ Office : 036-232000 ต่อ 115 หรือ Hotline : 089-492-1111 ตลอด 24 ชม.

  • เมื่อลูกค้าทดลองและพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ ลูกค้าต้องกำหนดจำนวนในการสั่งผลิต รวมถึงเลือกบรรจุภัณฑ์ เลือกโลโก้ และเลือกกล่องบรรจุภัณฑ์ตามที่ต้องการ โดยสามารถขอคำแนะนำเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ได้จากเจ้าหน้าที่ของเรา
  • เจ้าหน้าที่จัดทำใบเสนอราคารวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดแจ้งให้ลูกค้าทราบ
  • ลูกค้าจะต้องทำการชำระเงินค่ามัดจำก่อนการผลิต 50% ของใบเสนอราคารวม
  • บริการขอจดทะเบียน อย. โดยใช้ชื่อแบรนด์ของลูกค้าในการยื่นทะเบียน อย.
  • ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกับการออกแบบฉลากสินค้า ออกแบบโลโก้ และกล่องผลิตภัณฑ์
  • เข้าสู่กระบวนการติดฉลาก บรรจุผลิตภัณฑ์ลงกล่อง
  • เมื่อผลิตภัณฑ์เสร็จ บริษัทจะทำการแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าจะได้รับ พร้อมให้ลูกค้าชำระเงินที่เหลือ 50 % ให้กับทางบริษัท
  • บริการจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้กับทางลูกค้า โดยค่าขนส่งคิดราคาตามจริงของบริษัทขนส่งเอกชน

"ขอบคุณลูกค้าที่ไว้ใจ"Hotline: 089-492-1111 Office : 036-232000 ต่อ 115 FAX : -